aluminyumavm.com

G-U KAPI KAPATICILAR

Sürme Raylı ve Üste Monte Edilen Kapı Üstü Kapı Kapatıcı

Gizli Kapı Kapatıcıları

Üste Monte Edilen Dirsek Kollu Kapı Üstü Kapı Kapatıcı

Kalpı Altı Kapı Kapatıcılar

Sürme Raylı ve Üste Monte Edilen Kapı Üstü Kapı Kapatıcı

Estetik tas­arımlı yangın koru­ması: Kapı üstü kapı kapatıcılar, sundu­kları esneklik sayes­inde, farklı tipte, ağırlıkta ve genişlikte kapı kanat­larında kullanılabilirler. Mon­tajı kolay ve güve­nilir olan kapı kapatıcılar, hem men­teşe tarafında hem de ters tarafa monte edilebilirler. Kapatıcılar, 2 kanatlı kapılarda da kullanılabilir. Aktif ve pasif kanadın kapanma sırası doğru bir şekilde ayar­lanmıştır.

Patent kaydı için beklemede olan çift kardioit tekniği sayes­inde kapılardan çok kolay ve kon­forlu bir şekilde geçebilirsiniz.  Böy­lelikle çocu­klar, yaşlılar ve fiziksel engelli kişiler büyük kapılardan zah­metsizce geçebilir.

OTS 73x serisi modüler sistem

OTS 73x serisinin modüler sis­temi ile bileşenler kolayca, istenildiği gibi ve bireysel bir şekilde ayar­lanır ve birleşti­rilir. Bu sadece planlama, kurulum ve güçlendirmeyi kolaylaştırmaz, aynı zamanda depo­lama alanı ve montaj akse­suar­larını yönünden de kazanç sağlar.

Bir bakışta fayd­aları
  • Piyasadaki en küçük kap­atma elemanı; üstelik şık ve ince tas­arımlı
  • Sürgü yerine dayanıklı kapak; farklı malze­mel­erde ve yüzeyler ile temin edilebilir
  • Yüksek kali­teli, kapalı görünüm için gizli montaj plağı
  • Uyumlu bir görüntü için neredeyse tüm kapı kap­atma pro­gramının standart ölçümü
  • Tüm kapı kapatıcı tipleri için standart delme nok­taları

Gizli Kapı Kapatıcıları

Özel iç mekânların estetik açıdan gerektirdik­leri yüksek standart için: Gizli kon­um­landırılmış kapı kapatıcıları kapı kana­dına monte edilir ve böy­lelikle tas­arım ve işlevsellik yönünden en yüksek talepleri karşılarlar. Tüm gizli GU kapı kapatıcıları, hızlı ve etkili bir şekilde montaj edilebilir ve DIN norm­larına uygun sol ve sağ kapılarda kullanıma uygundur.

Aşağıdaki varyant­ları alabilirsiniz:

Gizli kapı kapatıcısı – VTS 73x

Kapı kana­dında görünmez bir şekilde mon­tajlanmış kayar kollu ve kapatıcı, kapalı kapıda saklı kalırlar.

Oluklu Kapı Kapatıcı

Tek kanatlı yuvarlak, düz ve sivri kemerli kapılar için dikey bir şekilde kapıya ent­egre edilmiş.

Üste Monte Edilen Dirsek Kollu Kapı Üstü Kapı Kapatıcı

GU dirsek kollu kapı kapatıcılar tek kanatlı iç ve dış kapılar ve yangın koruma kapıları için tas­ar­lanmıştır. Kolayca monte edilirler, esnek­tirler ve özel olarak uyar­lanabilirler. Göze çarpan güve­nilir fonksiyonları sayes­inde, hem men­teşe tarafına hem de ters tarafa monte edilebilirler.

Kalpı Altı Kapı Kapatıcılar

Şık görünümler altta başlar: GU kapı altı kapı kapatıcıları cam kapılar başta olmak üzere, döner kapılar ve kanatlı kapılar için uygulayabilirsiniz. Çeşitli montaj ve ayar imkânları sayes­inde, her tip kapı için uygund­urlar. Görünüm açısından zor fark edildik­leri için etki­leyici bir görünüm sağlarlar. Düşük montaj yük­seklik­leri ve değişti­ri­lebilir pivot miller ve uzatmaları sayes­inde birçok farklı zemin türü ile kullanılabilirler. Mon­tajı kolaylaştıran boyla­masına, yanla­masına ve dikey ayar­la­malar için gövde ve çimento kutusu arasında boşluk vardır. 2 kanatlı kapılarda, aktif ve pasif kanadın kapanma sırasını kontrol eden kapı kanadı sıralayıcısı ile kullanılabilirler.

× Whatsapp Available from 08:00 to 23:00